Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
ročný výkaz 202326.03.202426.03.202447113_ročný výkaz o odpade 2024.pdf
výpočet vytriedenia za rok 202326.03.202426.03.20241a61b_uroveň vytriedenia 2023.pdf
Oznam funkcií a majetkových pomerov za rok 202326.03.202426.03.202498bd0_oznám funkcii starostky za rok 2023.pdf
oznámenie funkcii a majetkových pomerov28.03.202328.03.2023a04a9_oznam_funkcii2022.pdf
ročný výkaz za rok 202207.03.202307.03.2023299f7_ročný výkaz o KO za rok 2022.pdf
výpočet triedenia komunálnych odpadov za rok 202207.03.202307.03.2023c4764_úroveň vytriedenia 2022.pdf
výpočet triedenia komunálnych odpadov 15.02.20222867f_úroveň vytriedenia odpadov 2021.pdf