Symboly obce
Blazón erbu
 
V červenom štíte strieborná býčia hlava v zlatej zbroji.
 
Komentár: Symbolika chovu dobytka podľa odtlačku pečatidla obce z 2. polovice 18. stor.
 
Dátum prijatia: 06.07.2001
 
Číslo uznesenia: OZ - uzn./2001
 
Signatúra HR SR: B-172/2002
 
Autori: Peter Kónya, Leon Sokolovský, Sergej Pančák