Obecný úrad

Pondelok: 7.30 -13.30                                  
 
Utorok:     7.30 - 13.30        
 
Streda:     7.30 -13.30             
 
Štvrtok:    7.30 - 12,00                     
 
Piatok:     --------
 
Možnosť dohodnuť čas stretnutia podľa potreby občanov aj inokedy ako sú stanovené úradné hodiny.