Starosta obce

Starostka obce:
Mgr. Mária Gumanová
tel. : 0948 141 160; 051/778 31 16