VZN nariadenia
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.12.2023
VZN 1/2023 o správnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov VZN 1/2023 o správnych poplatkoch
20.1.2023
VZN 1/2023 o správnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 20.1.2023
Názov VZN 1/2023 o správnych poplatkoch
14.12.2022
VZN o miestnych daniach na r. 2023 Brežany
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2022
Názov VZN o miestnych daniach na r. 2023 Brežany
27.4.2022
VZN o poplatkoch za úkony a služby vykonávané OBCOU BREŽANY
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2022
Názov VZN o poplatkoch za úkony a služby vykonávané OBCOU BREŽANY
9.5.2021
VZN o miestnych daniach na r. 2021 Brežany
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2021
Názov VZN o miestnych daniach na r. 2021 Brežany
9.5.2021
VZN- kosenie
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2021
Názov VZN- kosenie
9.5.2021
VZN 2020 o poskytovaní dotácií
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2021
Názov VZN 2020 o poskytovaní dotácií
9.5.2021
01_poziarny_poriadok
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2021
Názov 01_poziarny_poriadok
9.5.2021
SM_ochrana_oznamovatelov_- protispoločenská činnosť
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2021
Názov SM_ochrana_oznamovatelov_- protispoločenská činnosť
9.5.2021
KO schválené
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2021
Názov KO schválené
9.5.2021
Povodňový plán ZP-Brežany
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2021
Názov Povodňový plán ZP-Brežany
9.5.2021
VZN 2.2016 - Brežany
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2021
Názov VZN 2.2016 - Brežany
9.5.2021
Smernica VO Obce Brežany
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2021
Názov Smernica VO Obce Brežany
9.5.2021
Návrh VZN - lepenie plakátov
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2021
Názov Návrh VZN - lepenie plakátov
9.5.2021
Návrh VZN - odpady
Detail dokumentu
Dátum 9.5.2021
Názov Návrh VZN - odpady