Tlačivá na stiahnutie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.4.2022
VZN o poplatkoch za úkony a služby vykonávané OBCOU BREŽANY
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2022
Názov VZN o poplatkoch za úkony a služby vykonávané OBCOU BREŽANY
20.7.2021
Kompostovisko
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Kompostovisko
20.7.2021
Návrh na vydanie územného rozhodnutia – jednoduché stavby
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Návrh na vydanie územného rozhodnutia – jednoduché stavby
20.7.2021
Návrh na vydanie územného rozhodnutia – nie jednoduché stavby
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Návrh na vydanie územného rozhodnutia – nie jednoduché stavby
20.7.2021
Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby
20.7.2021
Návrh na zmenu územného rozhodnutia
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Návrh na zmenu územného rozhodnutia
20.7.2021
Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia
20.7.2021
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
20.7.2021
Žiadosť o stavebné povolenie na inžiniersku stavbu
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Žiadosť o stavebné povolenie na inžiniersku stavbu
20.7.2021
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu