Zmluvy, objednávky, faktúry

Faktúry:

FP 10-122016.pdf (53878)

FP 7-92016.pdf (47957)

FP 04 -06 2016 (1).pdf (50848)

Faktúry 1-3.2016.pdf (53021)

Zoznam faktúr 2015.pdf (72064)

Zoznam faktúr za obdobie január – jún 2015 (pdf)

Zoznam faktúr za rok 2014 (pdf)


Zmluvy:

Zmluva s klastrom ŠARIŠ.pdf (574792)

ZMLUVA_PLUH .pdf (251032)

zmluva o nájme cintorína.pdf (1476091)

Zmluva DPO 2017.pdf (1390216)

Zmluva o nájme - Bartko 2017.pdf (206158)

Dohoda č. 17-37-054-115-ŠnZ o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ podľa § 54 o.pdf (417040)

zmluva Štofan 2017.pdf (390956)

Albert.pdf (228473)

ZMluva o dielo (2).rtf (105650)

ZMluva o dielo Jozef Šoltis.rtf (106761)

ZMluva o dielo V. Balaž.rtf (105559)

dodatok SPP.pdf (806803)

Zmluva o nájme - Bartko (1).doc (38912)

Zmluva DPO SR.pdf (1489551)

Natur-Pack zmluva o budúcej zmluve.pdf (1,6 MB)

Kúpna zmluva-.pdf (638206)

Zmluva ISK.pdf (3737454)

Mandatna zmluva- miestna komunikácia.pdf (1490473)

Prenajom parcelly č. 169.pdf (766344)

zmluva na projekčné práce.pdf (1131491)

mandantna zmluva.pdf (929576)

zmluva o dielo.pdf (1296546)

Zmluva pripojka plynu (pdf)

Zmluvy ihrisko

NÁJOMNÁ ZMLUVA- TV Jednota.pdf (208701)

Nájomná zmluva na ihrisko - Guman Štefan.pdf (282190)
Nájomná zmluva na ihrisko - Kavuličová.pdf (283951)
Nájomná zmluva na ihrisko - Lukáč Ondrej.pdf (281021)
Nájomná zmluva na ihrisko - Potočňák.docx.pdf (279749)
Nájomná zmluva na ihrisko Guman Ivan.pdf (280784)
Nájomná zmluva na ihrisko Hricišákova.pdf (281053)
Nájomná zmluva na ihrisko -Ján Rečičár.pdf (280377)
Nájomná zmluva na ihrisko Merašická.pdf (281875)
Nájomná zmluva na ihrisko Peter Magač.pdf (281741)
Nájomná zmluva na ihrisko Rečičár Miroslav.pdf (279857)
Nájomná zmluva na ihrisko Vasiľová Veronika.pdf (278914)
 

 

Zmluva o poskytovaní služieb – regulácia miestneho potoka Brežany – 3.10.2012 (pdf)

 Zmluva o nájme pozemkov na par. č. 156/2 – 2.4.2012 (pdf) 

Zmluva o nájme pozemkov na par. č. 9,156/2 – 2.4.2012 (pdf)

Zmluva o nájme pozemkov na par. č. 421 – 18.1.2012 (pdf)

Zmluva o nájme pozemkov na par. č. 161/1 – 18.1.2012 (pdf)

Zmluva o nájme pozemkov na par. č. 152 – 18.1.2012 (pdf)

Zmluva o nájme pozemkov na par. č. 151,156 – 18.1.2012 (pdf)

Zmluva o nájme pozemkov na par. č. 12/1 – 18.1.2012 (pdf)

Zmluva o nájme pozemkov na par. č. 8 – 18.1.2012 (pdf)

Zmluva o nájme pozemkov na par. č. 5,6,7,12/1 – 18.1.2012 (pdf)

Kúpna zmluva č.155/2011/EO – 1.8.2011 (pdf)

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti-23.6.2011 (pdf)

Mandátna zmluva-23.6.2011 (pdf)

Zmluva o poskytovaní služieb – regulácia miestneho potoka Brežany-22.6.2011 (pdf)