Výsledky volieb

Komunalné voľby

 
konané 10.11.2018 v Brežanoch vyhrala Mgr. Mária Gumanová
 
Na voľbách sa zúčastnilo 82 voličov, z toho Mgr. Mária Gumanová získala 78 platných hlasov, 
                                                                      
Starostkou obce sa stala Mgr. Mária Gumanová 
 

Prezidentské voľby 2019

 
1. kolo
 
1. Maroš Šefčovič JUDr., PhD           32 hlasov
      2. Zuzana Čaputová, Mgr.                 27 hlasov
      3. Štefan Harabin, JUDr.                   19 hlasov
      4. František Mikloško, RNDr.             11 hlasov
      5. Marian Kotleba Ing. Mgr.                  6 hlasov
      6. Marian Krajniak Bc.                          3 hlasy
      7. Róbert Švec Mgr.                             2 hlasy
      8. Eduard Chmelár, doc. Mgr. PhD       1 hlas
 


 2. kolo
 
 1. Maroš Šefčovič JUDr. PhD.     54 hlasov
 2. Zuzana Čaputová, Mgr.           38 hlasov