Výsledky volieb

Komunalné voľby konané 10.11.2018 v Brežanoch vyhrala Mgr. Mária Gumanová
 
Na voľbách sa zúčastnilo 82 voličov, z toho Mgr. Mária Gumanová získala 78 platných hlasov, 
                                                                      
 
Starostkou obce sa stala Mgr. Mária Gumanová