Výsledky volieb

V našej obci boli opakované voľby 24.10.2015, v ktorých na post starostu boli kandidáti: 
Mgr. Mária Gumanová
       Peter Magáč
 
Na voľbách sa zúčastnilo 115 voličov, z toho Mgr. Mária Gumanová získala 81 platných hlasov, 
                                                                       Peter Magáč 32 platných hlasov, 
                                                                       2 hlasy boli neplatné.
 
Starostkou obce sa stala Mgr. Mária Gumanová