Úradná tabuľa

Voľby so samosprávy 10.11.2018

 

  Zapisovateľka volebnej komisie je pani Ľubica Janičová, 

tel.0907 094 883, bydlisko Brežany 52, ktorá preberá aj kandidatné listiny na starostu a poslancov obce.   

 11.09.2018 do 24 hod. je posledným dňom na podanie kandidátnej listiny na funkciu starostu a poslancov.

 

Vyhlášky:

 

VZN č.1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brežany (doc)


Vyhláška na začatie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Brežany – 30.3.2011 (pdf)

Pozvánky: