Súčasnosť

Brežany ležia v Šarišskej vrchovine v doline Ondrašovského potoka, pravostranného prítoku Svinky. Nadmorská výška v strede obce je 370 m n. m. a v chotári 340 – 529 m n. m. Chotár na rozčlenenej nižšej vrchovine tvorí centrálnokarpatský flyš. Zväčša je zalesnený (borovica-buk, dub-hrab). Má hnedé lesné, často oglejené pôdy. (Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť)

 

Minerálny prameň

Prameň sa nachádza uprostred obce, na verejnom priestranstve . Bol vybudovaný ešte pred 1. svetovou vojnou na spôsob studne. Následne upravený. Minerálna voda je zachytená v drevenej skruži priemeru 1,5 m. Prameň je chránený dreveným prístreškom. Vedľa je osadený altánok.

 

 

Výstavba zrubových domčekov

– r.2001-začiatok výstavby

– r.2003-ukončenie výstavby

– od r.2004 plné využívanie

 

 

Demografia

  • Počet obyvateľov k 29.02.2016 spolu 170
  • Predproduktívny vek (0-15) spolu 26
  • Produktívny vek (15-54) ženy 
  • Produktívny vek (15-59) muži 
  • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 144

 

Infraštruktúra (Občianska a technická vybavenosť)

 

  • Knižnica
  • Futbalové ihrisko
  • Rozvodná sieť plynu

 

(Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika)