Služby

Miestni podnikatelia:

Obec Brežany, Brežany 20, 082 41 Brežany (IČO: 326887)

Všeobecná verejná správa

 

Kočambová Anna, Brežany 18, 082 41 Brežany (IČO: 31307361)

Zmiešané hospodárstvo

 

TJ Družstevník Brežany, Brežany , 082 41 Brežany (IČO: 31954901)

Prevádzka športových zariadení

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bajerov, filiálka Brežany, Brežany , 082 41 Brežany (IČO: 31978266)

Činnosti cirkevných organizácií

 

Pozemkové spoločenstvo - Lesná spoločnosť BUČINA Brežany, Brežany 16, 082 41 Brežany (IČO: 36151963)

Ťažba dreva

 

Zuzana Gumanová, Brežany 51, 082 41 Brežany (IČO: 41839145)

Služby pohostinstiev

 

Patrik Lukáč, Brežany 13, 082 41 Brežany (IČO: 46071423)

Ostatná osobná pozemná doprava i. n.

 

Šimon Bartko, Brežany 14, 082 41 Brežany (IČO: 46367730)

Zemné práce

 

Martin Guman, Brežany 16, 082 41 Brežany (IČO: 47758465)

Elektrická inštalácia