Poslanci

 

 

 

 

Poslanci:

Jozef Bartko

 

Ing. Martina Bednárová

 

Jaroslav Štofan

 

Niloš Matta

 

Miroslav Janič

 

 

Komisia verejného poriadku:

Predseda KVP:

Ing.Martina Bednarová  Brežany 66

Člen KVP:

Jozef Bartko

Člen KVP:

Jaroslav Štofan