Obecný úrad

Pondelok: 7:45 - 12:45                                  

Utorok:     7:45 - 12:15             

Streda:     7.45 - 12:15             

Štvrtok:    7.45 - 12:45                              

Piatok:     ---------------   

Možnosť dohodnuť čas stretnutia podľa potreby občanov aj inokedy ako sú stanovené úradné hodiny.