Obecný úrad

Pondelok: 7.30 -13.30                                  

Utorok:     7.30 - 13.30        

Streda:     7.30 -13.30             

Štvrtok:    7.30 - 12,00                     

Piatok:     --------

Možnosť dohodnuť čas stretnutia podľa potreby občanov aj inokedy ako sú stanovené úradné hodiny.