Obecný úrad

Pondelok: 7:45 - 12:45                                   

Utorok:     7:45 - 12:45             

Streda:     7.45 - 12:45             

Štvrtok:       ----------                            

Piatok:     7:45 - 12:45

Možnosť dohodnuť čas stretnutia podľa potreby občanov aj inokedy ako sú stanovené úradné hodiny.