Obecný úrad

Pondelok: 7.30 -13.00                                  

Utorok:     7.30 -13.00            

Streda:     7.30 -13.00             

Štvrtok:    7.30 - 13.00                     

Piatok:     ----------------

Možnosť dohodnuť čas stretnutia podľa potreby občanov aj inokedy ako sú stanovené úradné hodiny.